Taxatie 2e hypotheek

Gebruik een taxatie voor het aanvragen van een 2e hypotheek. Onze taxatierapporten worden erkend door alle banken.

Bent u voornemens een 2e hypotheek af te sluiten dan zal uw bank vragen een door bijvoorbeeld NWWI gevalideerd taxatierapport.

Als u een 2e hypotheek afsluit voor het financieren van een verbouwing wordt uw woning getaxeerd op zowel de marktwaarde voor als na verbouwing.

De kosten voor een taxatie t.b.v. een 2e hypotheek zijn fiscaal aftrekbaar.

  • Taxatie aanvragen