Copyright

Op alle tekstuele content, brondcodes en grafische uitingen die vermeldt staan op of in deze en andere websites van Utrecht Taxaties rust copyright.

Utrecht Taxaties verleent geen toestemming deze informatie te kopiƫren, vermenigvuldigen ofwel gedeeltelijk aan te passen. Hier dient vooraf schriftelijke toestemming voor te worden gevraagd.

Het doorsturen of aanmaken van hyperlinks naar webpagina’s van Utrecht Taxaties is geheel toegestaan.

Geschillen over het onrechtmatig gebruik van het intellectueel eigendom van Utrecht Taxaties zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechtbank.