Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van deze website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

Utrecht Taxaties zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te presenteren. Utrecht Taxaties kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie op deze website te allen tijde juist is.

Utrecht Taxaties is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Wij kunnen, ondanks onze inspanningen, het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen.