NHG

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) sluit u een veilige, verantwoorde en extra voordelige hypotheek voor de aankoop of verbouwing van een woning af.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is op 10 november 1993 opgericht door het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Achtergrond hiervan was de wens van het Rijk en de gemeenten om te komen tot verzelfstandiging van het instrument gemeentegarantie met rijksdeelneming.

Per 1 januari 1995 was deze verzelfstandiging een feit met de introductie van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

  • Taxatie aanvragen