RapportNet Pro

RapportNetPro is een door NHG erkend en ISO-gecertificeerd validatie instituut wat zich richt op het controleren van taxatierapporten op volledigheid en inhoud.

RapportNetPro zorgt ervoor dat maar liefst 90% van de taxatierapporten binnen drie uur is gevalideerd. Een spoedopdracht wordt zelfs binnen één uur behandeld.

In mei 2011 heeft RapportNetPro het traject voor certificering conform de eisen van ISO 9001 met het Addendum voor validatie-instituten succesvol afgerond.

Hiermee is bevestigd dat RapportNetPro werkt volgens de strenge eisen die door het Platform Normering Taxaties en Taxateurs zijn opgesteld.

Lees meer op www.rapportnetpro.nl

  • Taxatie aanvragen